gebruiksvoorwaarden

de kleine lettertjes

Over ons Aan de slag!
 • Roudle

  MobilityLabel verleent u hierbij toegang tot Roudle.com (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. MobilityLabel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 • Beperkte aansprakelijkheid

  MobilityLabel spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MobilityLabel.
  Alle inhoud van de Website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MobilityLabel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 • Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MobilityLabel en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MobilityLabel, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan kopieën van de Website te maken en te verspreiden, proberen de Website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, of afgeleide producten van welke aard dan ook van de Website te maken.

 • Privacy

  Alle door de gebruiker verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. De door de gebruiker ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het goed functioneren en het verbeteren van onze dienstverlening.
  Voor het goed functioneren van de Website en het (anoniem) analyseren van het gebruik ervan, gebruikt de Website cookies van Google Analytics waar een bewerkersovereenkomst mee is afgesloten. IP-adressen worden hierbij geanonimiseerd en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analyticscookies.

 • Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. MobilityLabel behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We raden u aan om regelmatig de inhoud opnieuw door te nemen.

 • Toepasselijk recht

  Op de Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze disclaimer of de inhoud van deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

dít is Roudle

Wise to meet!

Over ons Aan de slag!